About

The purpose of this website is so people will be able to read and see illustrated or comic style Christian tracts or booklets in many languages. I am mainly looking for ones in which you may read the entire tract or booklet online. I am looking for comic style magazines also. If you know of one that is not on this website, please write Brian at brianformissions@gmail.com

Tracts

Tagalog A Love Story – Isang Kuwento ng Pag-ibig

Tagalog Are You a Good Person?

Tagalog Back from The Dead? – Pagbabalik Mula Sa Mga Patay?

Tagalog Best Friend – Matalik Na Kaibigan

Tagalog Caught – Huli Ka

Tagalog Charlie's Ants - Ang mga Langgam ni Carlo

Tagalog Creator or Liar? – Maylikha o Sinungaling?

Tagalog Fallen – Napahamak!

Tagalog Fat Cats – Matatabang Pusa

Tagalog Fatal Decision – Nakapahamak Na Desisyon

Tagalog Flight 144 – Flayt 144

Tagalog Framed – Maling Paratang!

Tagalog Gladys – Gladys

Tagalog God With Us – Sumaatin Ang Dios

Tagalog Good Ol' Boys- Ang Samahan

Tagalog Greatest Story Ever Told - Ang Pinakadakilang Kasaysayan

Tagalog Guilty? – Nagkasala

Tagalog Gun Slinger – Mabilis Sa Baril

Tagalog Heart Trouble - Problema sa Puso

Tagalog Here He Comes! – Heto Na Siya!

Tagalog Holy Joe – Edong Banal

Tagalog How to Get Rich – Papaano Yumaman

Tagalog I See You! – Kitang Kita Kita!

Tagalog In The Beginning – Sa Pasimula

Tagalog Is There Another Christ - Mayroon Kayang Ibang Cristo

Tagalog It's Coming – Parating Na!

Tagalog It's The Law - Iyan ang Batas

Tagalog Just One More – Isa Pa Nga

Tagalog Kitty In The Window – Kuting Sa May Bintana

Tagalog Last Rites - Huling Ritwal

Tagalog Man in Black – Ang Lalaking Nakaitim

Tagalog Murph – Sarge

Tagalog No Fear? – Dika Ba Takot?

Tagalog One Way! – Bukod Tanging Daan

Tagalog Papa - Santo Papa

Tagalog Payback – Ang Kabayaran!

Tagalog Real Heat – Ang Tunay Na Init

Tagalog Scream – Hiyaw!

Tagalog Set Free – Pinalaya

Tagalog Sin City – Lunsod Ng Kasalanan

Tagalog Some Like it Hot – Gusto Ng Ilan Ay Mainit

Tagalog Somebody Loves Me – May Nagmamahal Sa Akin

Tagalog The Accident – Ang Aksidente

Tagalog The Beast – Ang Halimaw

Tagalog The Big Deal – Ang Pinakamagandang Transakyon

Tagalog The Big Spender – Ang Taong Bulagsak

Tagalog The Bull – Ang Astig

Tagalog The Bully – Ang Maton

Tagalog The Choice - Ang Pagpipilian

Tagalog The Contract! – Ang Kontrata

Tagalog The Empty Tomb – Ang Libingang Walang Laman

Tagalog The Greatest Insult – Ang Sukdulang Paghamak

Tagalog The Last Judge – Ang Huling Hukom

Tagalog The Letter – Sulat

Tagalog The Long Trip - Ang Mahabang Paglalakbay

Tagalog The Loser – Ang Talunan

Tagalog The Monster - Ang Halimaw

Tagalog The Nervous Witch – Ang Kakaba-Kabang Mangkukulam

Tagalog The Outcast – Ang Patapon

Tagalog The Present – Ang Relago

Tagalog The Promise – Ang Pangako

Tagalog The Scam – Ang Pangdaraya

Tagalog The Warning - Ang Babala

Tagalog The Way to God

Tagalog There is Hope - Mayroong Pag-asa

Tagalog This Was Your Life - Ito ang Naging Buhay Mo

Tagalog Tiny Shoes - Maliliit na Sapatos

Tagalog Titanic – Titanic

Tagalog What is your Life Story?

Tagalog Where's Your Name? – Nasaan Ang Iyong Pangalan?

Tagalog Who Cares? – Sino Ang Nagmamalasakit?

Tagalog Who is He? – Sino Ba Siya

Tagalog Who's Missing? – Sino’ng Nawawala?

Tagalog Why Is Mary Crying - Bakit Lumuluha si Maria

Tahitian One Way! – Ho’e Noa Iho E’a

Tahitian This Was Your Life – Te Hohoa O To Outou Oraraa!

Tamil One Way!

Tamil Set Free

Tamil The Empty Tomb

Tamil The Way to God

Tamil This Was Your Life

Tatar Allah Had No Son

Tatar Room 310 – Komhata 310

Tatar This Was Your Life

Tedim Chin The Present – Letsong

Telugu One Way!

Telugu The Way to God

Telugu This Was Your Life

Telugu What is your Life Story?

Thai A Love Story

Thai Are You a Good Person?

Thai Best Friend

Thai Charlie's Ants

Thai Creator or Liar?

Thai Greatest Story Ever Told

Thai Heart Trouble

Thai How To Get To Heaven

Thai Li'l Susy

Thai One Way!

Thai Somebody Loves Me

Thai Something in Common?

Thai The Attack

Thai The Choice – Wybor

Thai The Long Trip

Thai The Tycoon

Thai The Way to God

Thai The Word Became Flesh

Thai This Was Your Life

Thai Who is He?

Tibetan Creator or Liar?

Tibetan The Word Became Flesh

Tigrinya It's Your Life!

Tigrinya The Way to God

Tigrinya This Was Your Life

Tiv This Was Your Life – Ka Pe Yange Uma Wough Lu Je Ne!

Tok Pisin The Way to God

Tongan (S. Pacific) This Was Your Life - Na’e Anga Pehe Ni Ene Mo Ui!

Tshiluba This Was Your Life – Tshindidimbi Tshia Muoyo Webe!

Tsonga This Was Your Life – Lebyi A Byi Ri Vutomi Bya Wena!

Turkish Allah Had No Son – Allah’in Oglu Yoktur

Turkish Are You a Good Person?

Turkish This Was Your Life – Bu Senin Hayatindi

Twi A Love Story